MEDLEMSKAB          

MEDLEMSKAB MED BINDING: Udmeldelse/ændring af medlemskabstype indenfor første måned af medlemskabsperioden. Derefter binding til sæsonslut dog med mulighed for opgradering af medlemskab. Der kan ikke ske udmeldelse pga. sygdom, skader og rejser – kun bero.

MEDLEMSKAB UDEN BINDING: Mulighed for udmeldelse efter første måned med 14 dages varsel før d. 1. i den måned man ønsker at blive udmeldt fra. Udmeldelse skal ske skriftligt.

HOLDSKIFTE: Holdskifte er tilladt såfremt der er plads på det nye hold, og at der ikke trænes til show. Holdskifte gebyr er 50 Kr, men gratis hvis man går ubegrænset.

UDMELDELSE/BERO: Ved dokumenteret rejse i over 2 uger i åbningsperioden kan eleven fritages for kontingent i den tidsperiode man er fraværende. Ved gyldig lægedokumentation for sygdom eller skade der forhindrer danseaktiviteter i over 3 uger i åbningsperioden, kan medlemskabet sættes i bero i perioden, dog maks 1 måned ad gangen. Der skal betales indtil dokumentation er modtaget.

ØNSKE UDMELDELSE/BERO: skal ske skriftligt via email til tilmelding@hotstepper.dk. Udmeldelse/bero er først gældende efter at Hotstepper har sendt godkendelse. Ønske om udmeldelse/bero vil ikke være gældende såfremt der mangler rejse-, skade-, eller sygdomsdokumentation eller er i uoverensstemmelse med Hotstepper vilkår. F.eks. en elev MED binding kan ikke udmeldes efter første måned.

BETALING      

Første betaling kan ske kontant eller mobilepay på skolen eler via kontooverførsel til:

Danske Bank

Reg nr.: 3409

Kontonr.: 4636167436

HUSK AT ANGIVE NAVN + HOLD OG MEDBRING KVITTERING.

Kontingent forfalder til betaling den 1. i måneden og opkræves via PBS eller kreditkort træk efter første måned. Ved forsinket betaling er der et gebyr på 100 Kr.

Indbetalte beløb refunderes ikke.

Ved indmeldelse midt i en måned, for sen betaling eller bero kan der forekomme kontingent justeringer.

Hvis man er under 18 år er det forældre eller værge, som hæfter for manglende betaling.

DATOER

SÆSON VARIGHED: 11/08/2021 -29/05/2022

FERIE OG HELLIGDAGE: er medregnet i kontingentpriser. Der er lukket i helligdage og følgende ferier:

Efterårsferie…18/10/21 – 24/10/21

Juleferie………20/12/21 – 02/01/22

Vinterferie…..14/02/22 – 20/02/22

Påskeferie……11/04/22 – 18/04/22 

 

PRAKTISK INFO

OPDATERING AF PERSONLIG INFO

Det er medlemmets, eller hvis under 18 år, forældre/værges ansvar at oplyse Hotstepper omkring ændringer i personlige oplysninger som f.eks. adresse, e-mail m.m.

AFSLUTNINGSSHOW: Elever optræder til et afslutningsshow i maj. 95 Kr for deltagelse opkræves automatisk i marts 2022. Elever der deltager skal ikke betale yderligere for en billet. Der må også påregnes nogle udgifter for kostume som aftales med læreren på hvert hold. Deltagelse og betaling for at være med i showet kan annulleres og refunderes indtil 1. april 2022. Dette skal ske skriftligt via email til tilmelding@hotstepper.dk

VIKAR/NY LÆRER: Professionelle dansere bliver booket til jobs, turnéer og rejser til udlandet for dansetræning og konkurrencer. Det er de vilkår der er i branchen. Såfremt en lærer aflyser, vil Hotstepper sørge for vikar eller ny lærer, som lever op til skolens standard.

FOTO OG VIDEOOPTAGELSER: Det kan forekomme at der bliver filmet eller taget billeder på Hotstepper bl.a. til undervisning, events og optræden. Optagelser og foto fra- og i forbindelse med Hotstepper må bruges af Hotstepper f.eks. til tryk, online, reklame og presse.

BØRNEHOLD: må overværes ved prøvetimen samt i slutningen af timen til månedens sidste undervisningsgang til og med februar.